อุตฯเครื่องนุ่งห่มจ่อ’ปลด’ แรงงาน 2 แสนคนเซ่นโควิด-19

อุตฯเครื่องนุ่งห่มจ่อ’ปลด’ แรงงาน 2 แสนคนเซ่นโควิด-19

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดภายในเดือน พ.ค. เตรียมปิดกิจการมากว่า 50% แรงงานในระบบ...

X
X