กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ (คุณสุภาณี จันทศาศวัต) พร้อมด้วยคุณอรุณฯ, ดร.ณรัณฯ...

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง Air-Conditioning and Refrigeration Industry Club และ Malaysian Air-Conditioning & Refrigeration Association (MACRA)

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง Air-Conditioning and Refrigeration Industry Club และ Malaysian Air-Conditioning & Refrigeration Association (MACRA)

      เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคุณวิสูตร...

X
X