ด้วย บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ...