โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กลุ่มฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มศป.)...

การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000)

การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000)

กลุ่มฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก depa...

X
X