ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับรอง โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563

รายชื่อหน่วยรับรองที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท สามารถดูได้ในลิงค์ด้านล่าง...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 33 บริษัท และ...

ISO/IEC 29110 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล

ISO/IEC 29110 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ depa เปิดให้ทุนมาตรฐาน ISO/IEC...

X
X