19-21 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จัดกิจกรรมการสัญจร

19-21 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จัดกิจกรรมการสัญจร

19-21 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จัดกิจกรรมการสัญจร ณ โรงแรมแพร่นครา...

ประกาศกรมศุลกากร : กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก ของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ประกาศกรมศุลกากร : กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก ของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ประกาศกรมศุลกากร : กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก...

กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์...

โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.

โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์) เข้าร่วมงานแถลงข่าว...

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล  ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ...

X
X