“งานแสดงสินค้า TFIC Furniture Outlet 2019 ” วันที่ 25-29 กันยายน 2562 เวลา 10.30-21.00 น. ณ Hall 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“งานแสดงสินค้า TFIC Furniture Outlet 2019 ” วันที่ 25-29 กันยายน 2562 เวลา 10.30-21.00 น. ณ Hall 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2562...

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าสวัสดี    ปีใหม่ ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าสวัสดี ปีใหม่ ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย...

X
X