กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์...

โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.

โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์) เข้าร่วมงานแถลงข่าว...

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล  ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษากลุ่มฯ เฟอร์นิเจอร์ (คุณมานะผล ภู่สมบุญ) รองประธาน กลุ่มฯ...

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าสวัสดี    ปีใหม่ ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าสวัสดี ปีใหม่ ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย...

X
X