เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย...