งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการของ IMO และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการของ IMO และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง...

Share This
X
X