การประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ แก้วและกระจก วาระปี 2563 – 2565

การประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ แก้วและกระจก วาระปี 2563 – 2565

20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563...

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

       วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3...

งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการของ IMO และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการของ IMO และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง...

X
X