กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (นายบัณฑิต...

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (นายบัณฑิต...

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบ ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ)  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เข้าพบ ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (นายบัณฑิต...

X
X