เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (นายบัณฑิต...