กิจกรรมแรลลี่กระชับมิตร ครั้งที่ 18 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคววลิเลจ

กิจกรรมแรลลี่กระชับมิตร ครั้งที่ 18 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคววลิเลจ

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์...

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือกับ Industries 4.0 Association และเยี่ยมชมโรงาน Recycle E-Waste ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือกับ Industries 4.0 Association และเยี่ยมชมโรงาน Recycle E-Waste ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือกับ Industries 4.0 Association...

X
X