ไปดูงาน พื้นที่นำร่อง การทำระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนที่ดินรัฐ  ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ไปดูงาน พื้นที่นำร่อง การทำระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนที่ดินรัฐ ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

คุณปิงซุน หวัง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย...

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Specific Hearing) เพื่อชี้แจงการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าแผ่นไม้อัด (MDF)

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Specific Hearing) เพื่อชี้แจงการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าแผ่นไม้อัด (MDF)

คุณชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น...

Share This
X
X