กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมออกแบบและจัดทำหน้ากากพลาสติก Face Shield สำหรับองค์กร ห้างร้าน บริษัท รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะสั่งซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อนำไปบริจาคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับการป้องกันการติดเชื้อผ่านละอองสารคัดหลั่งจากการไอหรือจามในขณะอยู่ใกล้กับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ของภาครัฐ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ฯ

X
X