กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) และแนวทางป้องกันสำหรับผู้ประกอบการ” เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครน่า-19 หรือ COVID-19 ต่อสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กฤษฎา มโหนทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรค เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

X
X