กลุ่มฯ พลาสติกได้เข้าร่วมออกบูธงาน Propak Asia หรือ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเชีย ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กลุ่มฯ ได้พื้นที่ในการร่วมออกบูธทั้งหมด 96 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 10 บูธ ที่ตั้งของบูธอยู่ที่ฮอลล์ 105 โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจัดงานแสดง 1,581 บริษัท จากทั้งหมด 44 ประเทศ และผู้เข้าร่วมงาน 48,799 คน จากทั้งหมด 79 ประเทศ

Share This
X
X