กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสารเคมีต่อการพัฒนาประเทศและการใช้เคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง แนวทางการจัดการสารเคมีของประเทศ

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิงค์:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cnjAeFBLQ_l4j6ZmPsvS_LqcfHUHKO6fUKLO73fThO-30g/viewform

    X
    X