ส.อ.ท. ม.เกษตร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ มั่นใจมูลค่าซื้อขายพุ่งกว่า 50 ล้านบาท

ส.อ.ท. ม.เกษตร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ มั่นใจมูลค่าซื้อขายพุ่งกว่า 50 ล้านบาท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ...

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เปิดงาน Thailand ESCO Fair 2020 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เปิดงาน Thailand ESCO Fair 2020 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน...

ส.อ.ท. ปฐมนิเทศ กส. วาระปี 63-65 ชี้แจงโครงสร้าง การทำงานภายใต้สายงานและสถาบัน มุ่งสู่การเป็น Service Organization

ส.อ.ท. ปฐมนิเทศ กส. วาระปี 63-65 ชี้แจงโครงสร้าง การทำงานภายใต้สายงานและสถาบัน มุ่งสู่การเป็น Service Organization

(29 พฤศจิกายน 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท. ร่วมชี้แจงประเด็นห้ามรถบรรทุกเข้า กทม. 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม เป็นเวลา 3 เดือน

ส.อ.ท. ร่วมชี้แจงประเด็นห้ามรถบรรทุกเข้า กทม. 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม เป็นเวลา 3 เดือน

นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน พร้อมด้วย นายธงชัย...

ททบ. และ ส.อ.ท. ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่องค์ความรู้และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

ททบ. และ ส.อ.ท. ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่องค์ความรู้และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับ 6 องค์กรเครือข่าย...

ส.อ.ท. ชงสร้างความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ในการประชุม (ร่าง)แผนปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1

ส.อ.ท. ชงสร้างความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ในการประชุม (ร่าง)แผนปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานคณะกรรมการ E-Commerce สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

25 พฤศจิกายน 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญีปุ่น ร่วมงานสัมมนารายงานผลลัพธ์โครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand

สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญีปุ่น ร่วมงานสัมมนารายงานผลลัพธ์โครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญีปุ่น เข้าร่วมงานสัมนา “The...

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จับมือ Young Smart Farmer Thailand จุดประกายความคิด ด้วยตลาดนำการผลิต ธุรกิจเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงตลาดภายในและ ตลาดต่างประเทศ

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จับมือ Young Smart Farmer Thailand จุดประกายความคิด ด้วยตลาดนำการผลิต ธุรกิจเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงตลาดภายในและ ตลาดต่างประเทศ

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สถาบัน TIPMSE, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดแนวคิด Circularity of Aluminium

สถาบัน TIPMSE, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดแนวคิด Circularity of Aluminium

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สภาธุรกิจไทย-ยุโรปจัดบรรยายพิเศษความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปและแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคยุโรปแก่ผู้ประกอบการไทย

สภาธุรกิจไทย-ยุโรปจัดบรรยายพิเศษความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปและแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคยุโรปแก่ผู้ประกอบการไทย

18 พฤศจิกายน 2563 สภาธุรกิจไทย-ยุโรป ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)...

สภาอุตฯ ภาคใต้ร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

สภาอุตฯ ภาคใต้ร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

17 พฤศจิกายน 2563 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ มอบหมายให้นายสุรินทร์...

ส.อ.ท. เผยมูลค่าส่งออกเครื่องจักรกลเกษตรไตรมาส 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% หวังงาน ThaiTAM 2020 ช่วยกระตุ้นมูลค่าซื้อขายกว่า 50 ล้านบาท

ส.อ.ท. เผยมูลค่าส่งออกเครื่องจักรกลเกษตรไตรมาส 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% หวังงาน ThaiTAM 2020 ช่วยกระตุ้นมูลค่าซื้อขายกว่า 50 ล้านบาท

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

เดือนตุลาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 149,360 คัน ลดลงร้อยละ 2.24 ขาย 74,114 คัน ลดลงร้อยละ 1.4 ส่งออก  71,372  คัน ลดลงร้อยละ 16.57

เดือนตุลาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 149,360 คัน ลดลงร้อยละ 2.24 ขาย 74,114 คัน ลดลงร้อยละ 1.4 ส่งออก 71,372 คัน ลดลงร้อยละ 16.57

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

เอกชนตั้งรับการระบาดโควิด-19 รอบ 2 แม้ดัชนีฯ อุตขยับขึ้น 6 เดือนต่อเนื่อง ชงรัฐเร่งจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 วัน เสริมสภาพคล่อง SMEs

เอกชนตั้งรับการระบาดโควิด-19 รอบ 2 แม้ดัชนีฯ อุตขยับขึ้น 6 เดือนต่อเนื่อง ชงรัฐเร่งจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 วัน เสริมสภาพคล่อง SMEs

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)...

ส.อ.ท. เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น

ส.อ.ท. เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น

ส.อ.ท. เข้าเยี่ยมคารวะหารือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ (JCC-B)...

ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน “ผลการเจรจา RCEP” หนุนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงฯ

ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน “ผลการเจรจา RCEP” หนุนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงฯ

16 พฤศจิกายน 2563 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม​แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน...

ส.อ.ท. จับมือ AWC จัดพื้นที่โครงการ AEC Trade Center ให้ผู้ประกอบการแสดงสินค้าฟรี 6 เดือน เชื่อมโยงแพลตฟอร์มธุรกิจจากออนไลน์สู่หน้าร้านจริง

ส.อ.ท. จับมือ AWC จัดพื้นที่โครงการ AEC Trade Center ให้ผู้ประกอบการแสดงสินค้าฟรี 6 เดือน เชื่อมโยงแพลตฟอร์มธุรกิจจากออนไลน์สู่หน้าร้านจริง

กรุงเทพฯ – 16 พฤศจิกายน 2563 – แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC...

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ Kubota Farm และ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น  

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ Kubota Farm และ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น  

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา...

นายกฯ ฝากเอกชนร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนประเทศสู่วิถียั่งยืน ชุบชีวิตธุรกิจและสังคม

นายกฯ ฝากเอกชนร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนประเทศสู่วิถียั่งยืน ชุบชีวิตธุรกิจและสังคม

11 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

ส.อ.ท. ร่วมต้อนรับ “สุริยะ” เยี่ยมชมเขตประกอบการฯ ไทยอีสเทิร์น เกษตร-ชีวภาพแห่งแรกของเอเชีย มีมูลค่าลงทุน 20,000 ล้านบาท

ส.อ.ท. ร่วมต้อนรับ “สุริยะ” เยี่ยมชมเขตประกอบการฯ ไทยอีสเทิร์น เกษตร-ชีวภาพแห่งแรกของเอเชีย มีมูลค่าลงทุน 20,000 ล้านบาท

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ...

รมว.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสมาชิก ส.อ.ท. ในจังหวัดภูเก็ต

รมว.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสมาชิก ส.อ.ท. ในจังหวัดภูเก็ต

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุม...

ส.อ.ท. แนะ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ เน้นเชื่อมโยง ครอบคลุม ลดความซับซ้อน

ส.อ.ท. แนะ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ เน้นเชื่อมโยง ครอบคลุม ลดความซับซ้อน

นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการ E-Commerce...

สภาอุตฯ ภาคใต้ชงนายกฯ บูมเศรษฐกิจภาคใต้ ชูไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก-มารีน่าฮับ

สภาอุตฯ ภาคใต้ชงนายกฯ บูมเศรษฐกิจภาคใต้ ชูไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก-มารีน่าฮับ

3 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

Thailand ESCO FAIR 2020 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ Smart Industry

Thailand ESCO FAIR 2020 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ Smart Industry

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)...

สภาอุตฯปัตตานีและพันธมิตรยกทีมเข้าพบคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯ เร่งถกปัญหาเศรษฐกิจ

สภาอุตฯปัตตานีและพันธมิตรยกทีมเข้าพบคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯ เร่งถกปัญหาเศรษฐกิจ

สภาอุตสาหกรรมปัตตานี สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี และหอการค้าจังหวัดปัตตานี...

คอลัมน์ Think Forward: “จ้างงานฟื้น ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2563

คอลัมน์ Think Forward: “จ้างงานฟื้น ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2563

คอลัมน์ Think Forward ฉบับที่ 7 ส่งมอบกรุงเทพธุรกิจ 28 ต.ค. 63 ตีพิมพ์ 30 ต.ค. 63 หัวข้อ...

สภาอุตฯ สมุทรปราการศึกษาดูงานนวัตกรรมเครื่องต้นแบบบดย่อยซากอิเล็กทรอนิกส์

สภาอุตฯ สมุทรปราการศึกษาดูงานนวัตกรรมเครื่องต้นแบบบดย่อยซากอิเล็กทรอนิกส์

นางปรานี​ คุรุเวฬุกรณ์​ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก...

ประธานสภาอุตฯ ภาคใต้ ยกทีมเข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ประธานสภาอุตฯ ภาคใต้ ยกทีมเข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้...

กระทรวงอุตฯ ยกทีมผู้บริหารเยือน ส.อ.ท. ร่วมประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตฯ ยกทีมผู้บริหารเยือน ส.อ.ท. ร่วมประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

28 ตุลาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกอบชัย...

กรมบังคับคดี เตรียมพร้อม (ร่าง) พ.ร.บ. ล้มละลาย ช่วยเหลือลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการ

กรมบังคับคดี เตรียมพร้อม (ร่าง) พ.ร.บ. ล้มละลาย ช่วยเหลือลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำโดยนายนพพล ชูกลิ่น รองประธานสถาบัน SMI /ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง...

ส.อ.ท. และสภาธุรกิจไทย-รัสเซียหารือเอกอัคราชทูตรัสเซียตั้งเป้ายกระดับมูลค่าการค้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023

ส.อ.ท. และสภาธุรกิจไทย-รัสเซียหารือเอกอัคราชทูตรัสเซียตั้งเป้ายกระดับมูลค่าการค้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023

27 ตุลาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล...

X
X