ส.อ.ท. เสนอคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (กมธ.) ตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SMEs

ส.อ.ท. เสนอคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (กมธ.) ตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SMEs

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สภาอุตฯ ภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อน Maritime Hub เเละโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ SEC หวังเชื่อมโยงอ่าวไทยสู่อันดามัน

สภาอุตฯ ภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อน Maritime Hub เเละโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ SEC หวังเชื่อมโยงอ่าวไทยสู่อันดามัน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้...

ส.อ.ท. เป็นเจ้าภาพงานพระอภิธรรม คุณแม่สุจิตรา ศรีสุภรวานิชย์ มารดาของนายสมศักดิ์  ศรีสุภรวานิชย์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท.

ส.อ.ท. เป็นเจ้าภาพงานพระอภิธรรม คุณแม่สุจิตรา ศรีสุภรวานิชย์ มารดาของนายสมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท.

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 18.30 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี...

สภาอุตฯ ราชบุรี มอบกล้าพันธุ์มะพร้าวแกงช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นพืชทดแทนในอนาคต

สภาอุตฯ ราชบุรี มอบกล้าพันธุ์มะพร้าวแกงช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นพืชทดแทนในอนาคต

นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีมอบกล้าพันธุ์มะพร้าวแกง...

เอกชนยังกังวล COVID-19 แม้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ สูงกว่าการระบาดรอบแรก แนะรัฐเร่งซื้อวัคซีน – แก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ช่วยส่งออก

เอกชนยังกังวล COVID-19 แม้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ สูงกว่าการระบาดรอบแรก แนะรัฐเร่งซื้อวัคซีน – แก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ช่วยส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท.-สนพ. ร่วมลงนาม MOU มุ่งจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท.-สนพ. ร่วมลงนาม MOU มุ่งจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ...

เอกชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สร้างโรงพยาบาลสนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เอกชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สร้างโรงพยาบาลสนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท. จัดพิธีบวงสรวงก่อนสร้างโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร รองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 บนพื้นที่ 49 ไร่

ส.อ.ท. จัดพิธีบวงสรวงก่อนสร้างโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร รองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 บนพื้นที่ 49 ไร่

(15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.09 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 100,000 บาท

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 100,000 บาท

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ร่วมรับฟังเเละเสนอความเห็นในการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสากรรมต่อเนื่องประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ร่วมรับฟังเเละเสนอความเห็นในการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสากรรมต่อเนื่องประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง...

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา รับฟังผลกระทบจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมา

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา รับฟังผลกระทบจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมา

( 5 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเวทิต โชควัฒนา...

ส.อ.ท. เสนอพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ครั้งที่ 1/2564

ส.อ.ท. เสนอพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ครั้งที่ 1/2564

(4 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติชาย...

“ส่องทิศทางเศรษฐกิจ กับโอกาสธุรกิจ การค้า การลงทุน” ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

“ส่องทิศทางเศรษฐกิจ กับโอกาสธุรกิจ การค้า การลงทุน” ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

>3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน...

สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมมอบเงิน 1 แสนบาท สมทบทุนร่วมสร้างโรงพยาบาลสนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาคร

สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมมอบเงิน 1 แสนบาท สมทบทุนร่วมสร้างโรงพยาบาลสนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายมนตรี...

ส.อ.ท. ร่วมให้ความเห็นในการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะของ คณะกรรมาธิการภาษีของฟิลิปปินส์ กรณีพิพาทสินค้าบุหรี่นำเข้าที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทย

ส.อ.ท. ร่วมให้ความเห็นในการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะของ คณะกรรมาธิการภาษีของฟิลิปปินส์ กรณีพิพาทสินค้าบุหรี่นำเข้าที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท....

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์รายการ “The key ไขการเมือง…เรื่องใกล้ตัว”

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์รายการ “The key ไขการเมือง…เรื่องใกล้ตัว”

(27 มกราคม 2564) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ประเด็น...

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เข้าพบ ส.อ.ท. เพื่อหารือความร่วมมือโครงการเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เข้าพบ ส.อ.ท. เพื่อหารือความร่วมมือโครงการเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ประธาน ส.อ.ท. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ประธาน ส.อ.ท. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย เข้าหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ ส.อ.ท.

เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย เข้าหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ ส.อ.ท.

(21 มกราคม 2564) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ...

ส.อ.ท. ผนึกกระทรวงสาธารณสุขและอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยเครื่องหมายรับรองตนเอง “IPHA”

ส.อ.ท. ผนึกกระทรวงสาธารณสุขและอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยเครื่องหมายรับรองตนเอง “IPHA”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม...

ปี 2563 ผลิตรถยนต์ 1,426,970 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 29.14 ขายในประเทศ 792,146 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 21.4 ส่งออก  735,842  คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 30.19

ปี 2563 ผลิตรถยนต์ 1,426,970 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 29.14 ขายในประเทศ 792,146 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 21.4 ส่งออก 735,842 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 30.19

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

โควิด-19 รอบใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ร่วงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน วอนรัฐคุมการระบาดเข้มงวด เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน

โควิด-19 รอบใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ร่วงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน วอนรัฐคุมการระบาดเข้มงวด เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)...

ส.อ.ท. ร่วมประชุมบอร์ดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น 5.3 ล้านล้านบาทภายในปี 2565

ส.อ.ท. ร่วมประชุมบอร์ดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น 5.3 ล้านล้านบาทภายในปี 2565

14 มกราคม 2564 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการ...

กลุ่มอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ปันน้ำใจสู่ชาวสมุทรสาครในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

กลุ่มอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ปันน้ำใจสู่ชาวสมุทรสาครในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

7 มกราคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา...

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) หารือ ส.อ.ท. เชื่อมสัมพันธ์และการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ฮ่องกง

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) หารือ ส.อ.ท. เชื่อมสัมพันธ์และการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ฮ่องกง

(28 ธันวาคม 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิเชาวน์...

ส.อ.ท. มอบเงินให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซื้อปริ้นเตอร์ใช้ใน รพ.สนาม

ส.อ.ท. มอบเงินให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซื้อปริ้นเตอร์ใช้ใน รพ.สนาม

(23 ธันวาคม 2563) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง...

รมว.คลัง ปาฐกาถาพิเศษ “นโยบายการคลัง เพื่อการส่งเสริมเศรษกิจไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

รมว.คลัง ปาฐกาถาพิเศษ “นโยบายการคลัง เพื่อการส่งเสริมเศรษกิจไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

(21 ธันวาคม 2563) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติปาฐกาถาพิเศษ...

ส.อ.ท. จับมือ แอร์เอเชีย มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก พร้อมต่อยอดธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศและการค้าออนไลน์

ส.อ.ท. จับมือ แอร์เอเชีย มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก พร้อมต่อยอดธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศและการค้าออนไลน์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย...

ส.อ.ท. จัดบรรยายพิเศษข้ามทวีป โดยอุปทูต จากสถานเอกอัครราชทูตไทย และอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการของสหภาพยุโรปต่อสินค้าไทย

ส.อ.ท. จัดบรรยายพิเศษข้ามทวีป โดยอุปทูต จากสถานเอกอัครราชทูตไทย และอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการของสหภาพยุโรปต่อสินค้าไทย

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท....

สถาบันความร่วมมืออุตฯ ไทย-ญี่ปุ่น เข้าพบประธาน JETRO Bangkok เน้นการลงทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจ

สถาบันความร่วมมืออุตฯ ไทย-ญี่ปุ่น เข้าพบประธาน JETRO Bangkok เน้นการลงทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจ

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายมนตรี...

เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตรถยนต์ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งออก 74,532 คัน ลดลงร้อยละ 0.87

เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตรถยนต์ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งออก 74,532 คัน ลดลงร้อยละ 0.87

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

มาตรการกระตุ้น ศก. ภาครัฐ ดันดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ พุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เอกชนชงรัฐยืดมาตรการกระตุ้น ศก. ถึงปี 64 เร่งเบิกจ่ายงบ ดูแลค่าเงินบาท

มาตรการกระตุ้น ศก. ภาครัฐ ดันดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ พุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เอกชนชงรัฐยืดมาตรการกระตุ้น ศก. ถึงปี 64 เร่งเบิกจ่ายงบ ดูแลค่าเงินบาท

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)...

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา จัดงาน Networking Luncheon เพื่อหารือส่งเสริมการค้าการลงทุน

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา จัดงาน Networking Luncheon เพื่อหารือส่งเสริมการค้าการลงทุน

(9 ธันวาคม 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์...

X
X