11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (นางสุจิตรา ดูไร) ในโอกาสแนะนำคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565 และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

X
X