วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ผู้บริหารจาก มทรก. และเจ้าหน้าที่ ส.อ.ท. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 52 โดยคณะผู้บริหารได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดยานนาวา ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 หลังเสร็จจากพิธีสงฆ์ มีการประพรมน้ำมนต์บริเวณสำนักงานทุกชั้นเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย และร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ชั้น 1 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X