🥫ครัวไทย สู่ ครัวโลก
โอกาสของสินค้าเกษตรแปรรูป และขนมขบเคี้ยวของไทย
🚩บุกตลาด จีน ไต้หวัน กัมพูชา เวียดนาม

🍋 กิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการค้า ทั้งในและต่างประเทศ
🤝มาร่วมสร้างโอกาสทางการตลาด และเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมแลกเปลี่ยนไอเดีย ความรู้
ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
📍ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563
✅ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2ZPHcIM
⛔️สอบถามโทร 02-3451188, 023451059
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สถาบันSMI
#สสว.
#Businessmatching

X
X