เมื่อวันที่ 17 มิย.63 รองประธานกลุ่มฯอาหาร (คุณทองดีฯ) พบหารือกับคุณปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ ว่าที่อัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เพื่อขอรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการค้าและอุตสาหกรรม

    X
    X