กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ขอประเทศไทย แนวทางการใช้เหล็กในงานก่อสร้างสถานีและระบบราง และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กให้สามารถรองรับความต้องการของโครงการในลักษณะเช่นนี้ หรือโครงการ Mega Project ต่อไปในอนาคต

      ทั้งนี้ กลุ่มฯ เหล็ก ได้รับเกียรติจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสถานีและชานชลารถไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางระบบ และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1162

X
X