18 มิย.63 คุณพรชัยฯ ที่ปรึกษากลุ่มฯอาหาร ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคโซโว (H.E.Mr.Muhamet Brajshon) ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และในโอกาสเปิดสถานทูตฯในประเทศไทย ณ สอท.

X
X