เมื่อวันที่ 17 มิย.63 ประธานกลุ่มฯอาหาร(คุณวิศิษฐ์ฯ) ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19 ร่วมกับกลุ่มฯ ยา และกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ

จัดโดยสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สอท.

X
X