เมื่อวันที่ 18 มิย.63 ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์)เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด ในมุมมองของภาคเอกชน ณ อาคารสุขประพฤติ

X
X