งานสัมมนารณรงค์ความปลอดภัยการขับขี่รถขนส่งสินค้า ในหัวข้อ “2 wheelers safety project”

สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “2 wheelers safety project” พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบ Certification จากสมาคมฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าและรถจักรยานยนต์

หัวข้อบรรยาย
– การขับขี่เชิงป้องกัน
– การคาดการณ์พฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
– วิธีสังเกตอาการความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
– อุปกรณ์ป้องกัน
– ศึกษาจุดบอดในการขับขี่

ในวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.

รูปแบบการสัมมนา : ผ่านระบบ Microsoft Team และ Facebook Live

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดย Scan QR Code

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

X
X