งานสัมมนา “โอกาสของอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ไทย ในยุค New Normal”
—————————————————————-
– การบรรยาย
“ส่องอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยสถานะเป็นอย่างไรในปัจจุบัน”
– การบรรยาย
“ความต้องการที่เปลี่ยนไป ในยุค New Normal”
– การเสวนา
“มองโอกาสและการปรับตัวอย่างไร กับเครื่องมือแพทย์ไทยในยุค New Normal”
—————————————–
>> จำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/KQydpf6oQR1NqwNo8
—————————————-
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 – 12.00 น
——————————————
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (ติดห้างสรรพสินค้า พาลาเดียม) ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11
——————————————–
*** การจัดอบรมมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425 หรือ 215

 

 

X
X