12 กันยายน 2562 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เป็นวิทยากรใน Roundtable Discussion หัวข้อ “Trends and Developments of Health Sector in Thailand” จัดโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม Nile 1 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

X
X