10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เตรียมรับมือกับ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ ภายใต้งาน SUBCON THAILAND 2019 ณ ห้อง MR211-MR212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาให้ความรู้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ปัจจุบัน (พ.ศ.2551) และฉบับใหม่ และการเสวนา ผลกระทบของ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับใหม่ ต่อผู้ประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย

X
X