การสัมภาษณ์งาน เป็นขั้นตอนแรกที่บริษัทจะทำความรู้จักกับผู้สมัครและประเมินคะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ถึงแม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) แต่ละแห่งต่างก็มีหลักในการคัดเลือกพนักงานที่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยในการพิจารณาส่วนใหญ่ ตลอดจนลำดับความสำคัญของแต่ปัจจัยนั้นก็มักจะไปในทิศทางเดียวกัน

X
X