วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบเงินจากนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท และ นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จำนวน 200,000 บาท ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564(7) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.) เพื่อนำไปจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เฟสแรก ขนาด 200 เตียง บนพื้นที่ 49 ไร่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” เพื่อรองรับการรักษาแรงงานและประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 ถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ของจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม” เลขที่บัญชี 009-171-5830 หรือเข้าไปที่ www.fti.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภโชค ครุฑซ้อน โทร. 0-2345-1054

X
X