5 พฤศจิกายน 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ Mr. Philipp Ortgies Dupuis อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือเรื่อง การขอรับทราบข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งทาง ส.อ.ท. ให้ความเห็นสนับสนุน และอาจใช้กลไกสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ช่วยเชื่อมโยงและประสานงาน เพื่อให้การทำการเจรจาความตกลงสัมฤทธิ์ผล

นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน การส่งเสริม SMEs ให้มีความเข้มแข็งและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว และรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC)

X
X