ประธานกลุ่มฯ อาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) และที่ปรึกษากลุ่มฯ (คุณพรชัยฯ) ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony, Economic Consul and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สอท.

X
X