13 มกราคม 2564 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหารือการช่วยเหลือ SMEs ในประเด็นดังนี้ 1) โปรแกรมใหม่ “บสย.รายย่อยไทยสู้ภัยโควิด” วงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อราย 10,000 บาท – 100,000 บาท ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี วงเงินจัดสรร 5,000 ล้านบาท MAX CLAIM สูงสุด 40% 2) การเสนอแบ่งวงเงินกู้ พ.ร.ก. 3.8 แสนล้านบาทที่เหลืออยู่ สำหรับช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มปกติ และกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะเป็น NPL โดยจะนำรายละเอียดเสนอธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
X
X