เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ชอยรางน้ำ กทม. เครือมติชนได้จัดสัมมนาเรื่อง “Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEAN” โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานสัมมนา หลังจก พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และ พล.อ.ประวิตรกล่าวเปิดงานแล้ว นายพุทธิพงษ์ปุณณกัต รัฐมนตรีว่าการระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ

                ต่อมา นายฐากูรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  การสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยเครือมติชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่อสังคม และแสวงหาหนทางที่จะทำให้เทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นในประเทศไทยทัดเทียมกับนานาชาติ ที่ประกาศตัวและมีแผนที่จะดำเนิการ ทั้งเป็นที่ทราบกันว่า ต้นปี 2563 ประเทศเวียดนามได้ประกาศแล้วว่าจะเริ่มต้นเทคโนโลยี 5G ในปีเดียวกันนั้น ประเทศญี่ปุ่นก็จะใช้เทคโนโลยี 5G ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในโลกที่จะเริ่มต้นนำเทคโนโลยี 5G มาใช้

                ประเทคที่มีเทคโนโลยี 5 G จูงใจให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปในประเทศนั้นๆ มากกว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีล้าหลังกว่า ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่ควรตกขบวน เพราะเทคโนโลยี 5G จะช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร โลจิสติกส์ และอื่นๆ

                รัฐบาลไทยได้ประกาศไปแล้วว่จะเริ่มใช้ 5G ในปีนี้หรือปิหน้า เพียงแต่ว่าหนทางไปสู่การเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี5G ในไทยนั้นเป็นไปได้แค่ไหน และมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เครือมติชนจึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาในหัวช้อ Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEN เพื่อให้ผู้มีส่วนสำคัญในการเกิดขึ้นของ 5G ในไทยมาพูดให้คนไทยได้ฟัง

                “ผมเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีนี้ จะฉายภาพความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ในการเริ่มต้นเทคโนโลยี 5G ในไทย เพราะทุกคนมีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำได้ว่า ไทยควทำอะไร จึงจะนำเทคโนโลยี 5Gมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศจนกลายเป็นผู้นำ ASEAN” นายฐากูรกล่าว

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีการเสวนาหัวช้อ Roadmap 5G ดันไทยน้ำ ASEAN โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นายวิเชาวน รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมครบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายรีวิน เพทายบรรลือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทาง

ด้านธุรกิจการเงิน การลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคม

ดำเนินรายการโดย นายบัญชา ชุมชัยเวทย์

X
X