คุณนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ต่อฐานเศรษฐกิจ ว่าตามที่ได้เคยผลักดันการส่งเสริมการใช้สินค้าเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยแก่ภาครัฐบาล ตั้งแต่ปี 2558 บัดนี้ในปี 2563 ภายใต้นโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนโยบาย “Made in Thailand” โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ช่วยส่งเสริมให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการผลักดันการใช้สินค้าภายในประเทศ

          “โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้นเช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น”  คุณนาวาฯ ชี้แจงความคืบหน้าต่อฐานเศรษฐกิจ

          ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มั่นใจว่าการส่งเสริมสินค้าเหล็ก Made in Thailand จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 และทำให้เกิดการสร้างงานในประเทศ อันเนื่องมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทย โดยแม้ว่าต้นทุนของสินค้าที่ผลิตภายในประเทศจะสูงกว่าสินค้าราคาต่ำจากการทุ่มตลาดของต่างประเทศ แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจด้านการการจ้างงานและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศไทยอย่างแน่นอน

          “ประเทศไทยเคยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน แต่เผชิญวิกฤติเหล็กทุ่มตลาดจากต่างชาติปริมาณมากในระยะหลังจนการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ลดต่ำเหลือเพียง 30% ซึ่งถือว่าเป็นภาวะวิกฤติแล้ว แม้ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย ในปี 2563 นี้ จะมีปริมาณราว 16 ล้านตัน ลดลง 9% จากปี 2562 การขับเคลื่อนตามนโยบาย Made in Thailand จะช่วยให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยปรับตัวสูงขึ้น อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีมูลค่าการลงทุนสูง และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญของประเทศไทย แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าเหล็กมากถึงสองในสามของการบริโภคเหล็กของประเทศอยู่แล้ว หากประเทศไทยยิ่งต้องพึ่งพาเหล็กนำเข้ามากขึ้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและความมั่นคงแห่งชาติ ในนามกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัสดุ Made in Thailand นี้ โดยอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจะเดินหน้าทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมต้นทุนโดยเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง” คุณนาวาฯ กล่าวทิ้งท้ายต่อฐานเศรษฐกิจ

ที่มา: เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ “กลุ่มเหล็กเฮ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใช้เหล็กในประเทศ” ลงวันที่ 1 ก.ย. 63 https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/447677

ภาพ: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by evening_tao / Freepik</a>

————————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1162

X
X