กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กโดยประธานกิตติมศักดิ์ คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ และ ผู้จัดการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมศุลกากร (คุณกรีชา เกิดศรีพันธุ์) เพื่อหารือประเด็น ภาค 4 ประเภท 7 (ของที่ได้รับการยกเว้นอากร)

X
X