11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา “2020s Decade of Challenging Economic and Trade Growth between Thailand and Cambodia: In depth Views from Experts’ Perspectives” เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าการลงทุนในกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Sorasak Pan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชากล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

X
X