วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสมัย ลี้สกุล และคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ คุณพรชิต เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บมจ. อสมท. เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ท่านประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ อสมท. ได้ให้การเผยแพร่ข่าวสารของ ส.อ.ท. ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X