วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบเงินจากนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยนายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และนายนริศ อจละนันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” จังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
X
X