“ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี และ “คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด “INFINITE POWER OF UNITY” ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส และประธานคณะอำนวยการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุน

 

ในโอกาสนี้ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวแสดงความยินดีกับสภาอุตสาหกรรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เน้นย้ำใช้โอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ยังไม่คลี่คลาย ให้ผู้ประกอบการเร่งลงทุนในทุกด้านให้เข้มแข็ง เพราะเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว จะทำให้ประเทศไทยสามารถไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น พร้อมกับเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือยุค Digital Transformation โดยจัดฝึกอบรมสร้างทักษะแรงงานให้มีความพร้อม

 

ทั้งนี้หน่วยงานที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการเร่งเครื่องเศรษฐกิจ คือกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทำงาน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการและนักธุรกิจจะพัฒนาและสู้กับปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว สำหรับภาครัฐ ในขณะนี้เร่งการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงไตสมาสที่ 4 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงปลายปีกระเตื้องขึ้น

 

ขณะที่คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับบริษัทผู้สนับสนุนสำนักงานใหม่ ที่มอบเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 26 ราย กล่าวว่าในทิศทางเดียวกับ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือต้องการให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเร่งลงทุน เพราะไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะสมกับการลงทุน เท่ากับในช่วงเวลานี้

 

ด้านสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนสำนักงานใหม่ จนทำให้สภาอุตสาหกรรมฯ มีสำนักงานที่ทันสมัย สามารถให้บริการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นด้วยแนวความคิด Smart Office & Smart Service ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ จะยังคงดำเนินงานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานการจัดงานฯ กล่าวว่าความร่วมมือของบริษัท ได้แสดงพลังหลอมรวมความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว ตามแนวคิดของการจัดงาน “INFINITE POWER OF UNITY” เพื่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมไทย

 

รายชื่อบริษัทผู้รับมอบโล่

1            บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2           บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

3           กลุ่ม ปตท.

4           บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5           บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 

6           กลุ่มมิตรผล

7           บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

8           บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

9           บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

10          กลุ่มสิทธิผล

11           บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

12           บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

13           สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

14           บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

15           บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

16           บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

17           คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

18           บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

19           บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20          บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด

21           บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

22          บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

23          บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

24          บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด

25          บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

26          กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

X
X