วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมาตรการช่วยเหลือ SME โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

X
X