💠 (9 ต.ค.) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้เรียนเชิญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และคุณวรวุฒิ อุ่นใจ นายกสมาคมค้าปลีกไทย หารือประเด็น Shopping Paradise ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ประเด็นสำคัญ

💠 การหารือในวันนี้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ย้ำว่า ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว (40 ล้านคนต่อปี) มาซื้อสินค้า Brand ไทย และผู้ประกอบการไทยต้องได้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น วัตถุประสงค์การหารือครั้งนี้ ต้องการให้เกิด Solution ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยดร.กอบศักดิ์ฯ ยินดีประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

💠 สมาคมฯ ค้าปลีก เสนอให้มีการผลักดันโครงการ Shopping Paradise เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักช้อปทั่วโลก โดยจะมีโครงการนำร่องระยะเวลา 6 เดือน อาทิ การลดภาษีนำเข้าในสินค้าเครื่องสำอาง/เสื้อผ้าแฟชั่น/กระเป๋าหนัง/รองเท้าหนัง เพื่อให้มีสินค้า International Brand มาดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริม Local Brand ให้มีพื้นที่ขายสินค้า พัฒนาการทำ Marketing/Product Design/Branding และ Packaging

💠 ส.อ.ท. เสนอให้ภาครัฐ มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมสินค้า Made in Thailand โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้เกิด product improvement โดยการพัฒนา Local Brand ให้สามารถแข่งขันกับสินค้า international brand ได้

Next Step:
ส.อ.ท. จะหารือร่วมกับสมาคมค้าปลีกฯ ถึง Model รูปแบบและวิธีการการส่งเสริมสินค้า lifestyle ของ local brand และแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ขอให้สมาคมค้าปลีกฯ ประเมินผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ จากโครงการ shopping paradise ดังกล่าว

X
X