2 กรกฎาคม 2563 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณสุพันธุ์ฯ) คณะผู้บริหาร และคุณชัชวาลย์ฯ รองเลขาธิการกลุ่มฯ อาหาร ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในประเด็นการเสริมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.

X
X