ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา) พร้อมกับนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 27) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

X
X