นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นำทีมหารือกับเครือข่าย Young Smart Farmer Thailand ทั้ง 9 เขต ประเทศไทย “จุดประกายความคิด ตลาดนำการผลิต ธุรกิจเกษตรปลอดภัย” เพื่อขยายตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายในประเทศ รูปแบบ Farm Station ซึ่งจะช่วย สร้างตลาดต้นแบบเกษตรปลอดภัย ร่วมกับ YFS เป็นโมเดล ให้นักธุรกิจและ YFS ไปขยายผลทั่วประเทศ ให้ความรู้ผู้บริโภค ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ให้ตระหนักในการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างการตลาด online และ offline สร้างแบรนด์ฟาร์มสเตชั่นให้ติดตลาดและน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี ส่งต่อกันได้ และเชื่อมโยงความต้องการผลผลิตของตลาดต่างประเทศ บริษัท สวิฟท์ อาทิ กะเพรา โหระพา พริก เป็นต้น ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ให้สินค้าเกษตรไทยเข้าสู่ตลาดโลก
X
X