สถิติยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Sales statistics of the automotive and parts industry

สถิติยอดขาย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณปรียาภรณ์

โทรศัพท์ : 02-345-1274

อีเมล์ preeyapornm@fti.or.th
Share This
X
X