เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และนายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” ณ ห้อง 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10-29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการทั้งจากค่ายรถยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน และศูนย์บริการเอกชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 แห่ง สามารถรองรับการบริการได้ถึง 150,000 คัน สามารถดูรายละเอียดศูนย์บริการที่ร่วมโครงการได้ที่ www.fti.or.th

X
X