วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดแสดงคอนเสิร์ตคาราบาว และการแสดงบนเวที เวลา 18.00 น ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และเพื่อร่วมสังสรรค์เลี้ยงฉลองในโอกาสเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. อาทิ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เดินทางมาเข้าร่วมงาน

โดยในงานดังกล่าว สมาชิกและผู้ประกอบการสภาฯ จังหวัดนนทบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

X
X