12 มกราคม 2563 นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 500 ชุด ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ 1) หมู่บ้านคลองขุด ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2) หมู่บ้านงาแบ (หมู่บ้านที่ 2) ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 3) หมู่บ้านงาแบ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีและ 4) หมู่บ้านบือติงตันหยง ถ.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ปัตตานี
X
X