นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีมอบกล้าพันธุ์มะพร้าวแกง “โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตร” โดยได้รับเกียรติจากนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) บริษัท นิลทองแท้ จำกัด เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรได้ปลูกมะพร้าวแกงเสริมในที่ดินรกร้าง หรือปลูกมะพร้าวแกงเพื่อเป็นพืชทดแทนในอนาคตซึ่งจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนายอำเภอบ้านคา เกษตรอำเภอบ้านคา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านคาที่ร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ไร่แสนชมพู อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
X
X