สภาธุรกิจไทย-เมียนมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar” เพื่อแนะนำช่องทางการค้าการลงทุนที่ยังเปิดกว้างในประเทศเมียนมา กฎระเบียบการลงทุนจากต่างชาติ และการจดทะเบียนบริษัทในประเทศเมียนมา โดยมีนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และรองประธานสายงานโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar ยุคใหม่” ซึ่งได้เชิญ 2 บริษัท ผู้ประกอบการตัวจริงที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมองว่าเมียนมามี GDP ที่เติบโตกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่าตัว และยังมีวัฒนธรรมที่ไม่ต่างกับไทยมากนัก จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปร่วมลงทุนหรือขยายตลาดได้อีกมากมาย อีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัทบีอีซี-เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เผยเคล็ด (ไม่) ลับว่า “Marketing Budget ไม่จำเป็นต้องใหญ่ แต่ต้องเดินให้ถูก” แนะกลยุทธ์ “Give” ที่เน้นแจกของแถม เป็นกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเมียนมายุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

X
X