สามมิตร กรุ๊ปโฮลติ้ง จำกัดผู้นำ ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์โชลูชั่น ครบวงจร ฉลองครบรอบ60 ปี จัดงานใหญ่ “The Next Evolution of World Class Logistics Solution” เพื่อเสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยียานยนต์โลจิสติกส์ พร้อมเปิดตัวรถต้นแบบเสริมโซลูชั่นตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกกลุ่มชูบทบาทผู้นำเปิดตัวดิจิทัลแพลทฟอร์มเพื่อการขนส่งแห่งอนาคตควบจัดฟอรัมใหญ่แห่งปีดึงผู้นำธุรกิจและกูรูด้านไอที ยานยนต์และโลจิสติกส์ระดับประเทศร่วมชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทยหลังดิจิทัลมาถึงโดยมีพันธมิตร คู่ค้าทั้งบริษัทในประเทศไทยและต่งประเทศและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานกว่า 3 พันคน

นายยงยุทร โพธิ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสามมิตรกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า กลุ่มสามมิตรในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ชลูชั่นครบวงจรมาตลอด ระยะเวลา 60 ปี สามมิตรตระหนักถึงการปรับตัวและการตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกขับเคลื่อนสู่การปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด โดยมีแรงผลักสำคัญหลายประการ เช่น เทคโนโลยี internet of thing และ AI การเข้าสู่ยุค 5G ที่ทำให้วิธีการเชื่อมต่อกับลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม อี–คอมมิร์ช เหล่านี้กลายเป็นแรงส่งสำคัญให้ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์เกิดการปรับตัวและสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดให้ได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของธุรกิจตลอดระยะเวลากว่0ปีที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสงเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของเมืองไทยให้เติบโตอย่งมั่นคงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสามมิตรจึงได้จัดงาน

“The Next Evolution of Word Class Logistics Solution”โดยมีเจตนารมณ์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนรวมถึงภาคอุตสาหกรมที่กี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ยานยนต์จะมองเห็นปัจจัยต่างๆที่จะมีผลทั้งที่เป็นโอกาสและความททายใหม่ๆอันจะสงผลกระทบต่อการติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ และนำประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้ไปต่อยอดและร่วมกันผลักดันให้ทั้งอุตสาหกรรมไทยและระบบเศษฐกิจของประทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปรวมถึงเป็นแนวทางในการจ้ทำแผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายยงยุทธ กล่าว

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ The ASEAN Atomotive Logistics Expo ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์โลจิสติกแห่งอนาคตที่สื่อให้เห็นถึงยุคสมัยของสามมิตรที่เติบโตมาอย่างมั่นคงตลอด 60 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรมยานยนต์ขนาดใหญ่และระบบขนส่งอันเป็นสวนหนึ่งในการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมของประทศที่ผมผลักดันไปสารป็นผู้นำระบขนสงและยานยนต์ในภูมิภาคอาเชียน การจัดแสดงดันแบบนวัตกรรมยานยนต์ที่มีการพัฒนและสริมโชลูชั่นต่งๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละภาคธุรกิจได้อย่งเหมาะสม อาทิ รถบริหารจัดการขยะ รถแอนต์เทรลเลอร์ที่มีน้ำหนักเบา รถซิตี้ดัมพ์ (City Dump) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวล้อม ช่วยลดมลภาวะ PM 2.5 รวมทั้งรถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

พร้อมกับไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Dgia Patorm)โดยสามมิตรสมาร์ท โมบิลลิตี้เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystemของโลจิสติกส์และการขนส่งแห่งอนาคตเตรียมพร้อมรับโอกาสและเผชิญกับความท้าทายในยุคศรษฐกิจแข่งขันและการร่วมใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและร่วมเป็นพันธมิตรจากการชื่อมโยงบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคร่วมขับเคลื่อนทั้งรูปแบบกายภาพ (physica) ควบคู่ไป

กับดิจิทัลที่จะเอื้อประโยชน์ในการกำหนดยุทศาสร์การเสริมสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทยจีน จัดฟอรั่ม THE NEXT LEVEL of Thai and Asean Automotive Logistics Forum ร่วมถอดรหัสและถกทิศทางอนาคตของประเทศไทยรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ“เสริมแกร่งโลจิสติกส์ไทยด้วย loTs” (Emerging Logisics Industry

wih oTs) จากกูรูชื่อดังในวงการดิจิทัลและนวัตกรรมระบบโลจิสติกส์ยานยนต์ไทยที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจ อาทิ รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์เกิดศรี นักวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจมนท์ จำกัด คุณอัศนีย์ วิภาตเวทย์ หัวหน้าส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และคุณรัตนา สถิรมน กรรมการบริหาร บริษัทสามมิตรกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ด้วย

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานและการปาฐกถาพิศษ จากดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในหัวข้อ“สูผู้นำการค้าอาเซียนบนบริบทการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก“โดยมีพันธมิตรคู่ค้าทั้งบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิฟิลิปปินส์อินโดนี่เชียออสตรเลียและจีน นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน

X
X